Рила

Двудневни

Преходи в Рила планина

Ваканции

Двудневни преходи в Рила планина подходящи както за опитни туристи така и за семейства с деца:

 

1. х. Семково – х. Трещеник/н*/ – гр. Якоруда

/подходящ за семейства с деца и ученически групи./

 

2. х. Бодрост – х. Македония/н*/ – с. Добърско

/подходящ за семейства с деца и ученически групи./

 

3. м.Предел – х. Чакалица/н*/ – с. Бистрица 

 

4. м.Зелени преслап – х.Рилски езера – х.Иван Вазов/н*/ – Рилски манастир

 

5. Боровец /в.Мусала/ – х.Грънчар/н*/ – х.Трещеник – гр.Якоруда

 

6. Боровец/в.Мусала/ – х.Грънчар/н*/ – х.Македония – гр.Благоевград 

 

– /н*/ – нощувка

Няколкодневни преходи в Рила планина за добре подготвени планинари и туристи:

 

1. м.Зелени преслап – х.Рилски езера/н*/ – х.Мальовица/н*/ – з.Кобилено бранище/н*/ – х.Рибни езера/н*/ – х.Македония/н*/ – х.Бодрост

 

– /н*/ – нощувка

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *